Česká vodíková technologická platforma 2023

Image

Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích. Projekt TO01000324

Image

Hydrogen technologies for innovative V4

Image

Česká vodíková technologická platforma 2020

Image
European Union
Project "Česká vodíková technologická platforma 2023" CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_369/0025119
Is co-financed by the European Union