Aktivity platformy

Podporujeme zavádění vodíkové ekonomiky v ČR.
  • Aktivně komunikujeme potenciál vodíkového hospodářství v médiích, na sociálních sítích a na konferencích, seminářích nebo workshopech.
  • Jsme součástí klíčových aktivit rozvoje vodíkového hospodářství v ČR, pravidelně se účastníme např. vodíkové koordinační skupiny na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
  • Poskytujeme expertízu a vhled do fungování vodíkových technologií a vodíkového hospodářství, legislativních bariér a podmínek, které je pro vodíkové projekty v ČR potřeba splnit.
  • Byli jsme jedním z hlavních poradních orgánů Ministerstva průmyslu a obchodu při psaní Vodíkové strategie ČR.
  • Účastníme se jednání nadnárodní organizace Hydrogen Europe a předáváme naším členům informace z unijní úrovně, které se týkají zejména vývoje regulatorního prostředí v návaznosti na rozvoj vodíkového hospodářství v EU.
  • Zpracováváme shrnutí k legislativním balíčkům Evropské unie dotýkajících se vodíkové ekonomiky.
  • Pro naše členy zpracováváme souhrnná shrnutí analýz, dokumentů předních světových organizací (Irena, IEA atd.)
  • Každoročně pořádáme ve střední Evropě jedinečnou vědeckou konferenci Hydrogen Days.
Cestovní mapa
Image
Image
Image
Image
  • Pro širokou veřejnost tvoříme edukativní videa o vodíku, kde se hravou formou snažíme vysvětlit základy vodíkových technologií a dotknout se otázek bezpečnosti, dopravy a dalších témat.

Platforma

HYTEP podporuje rozvoj vodíkového hospodářství již více jak

0
let.

Platforma má dnes již přes

0
členů.
Pro aktuální informace ze světa vodíku v ČR i ve světě nás sledujte na: