Aktuality

Naši členové

Ve zkratce

Co je to vodík?

Vodík je nejlehčí plynný chemický prvek, který tvoří až dvě třetiny celé vesmírné hmoty. Odhaduje se, že tvoří více jak 30 % celkové hmotnosti Slunce. Jedná o třetí nejrozšířenější prvek na Zemi, přesto se nevyskytuje téměř vůbec jako samostatná molekula, protože je vysoce reaktivní a okamžitě tvoří sloučeniny. Vodík je všudypřítomný, ať už ve formě vody, zemního plynu, nebo metanolu. Tím, že je nejjednodušším a nejlehčím prvkem, se velmi rychle při úniku rozptyluje do vzduchu. Vodík při úniku neznečišťuje životní prostředí žádným způsobem. Jedná se o bezemisní látku, která není toxická a nemá žádný zápach. Vodík je hořlavý, ale hoření nepodporuje, přičemž hoří bezbarvým plamenem.

Proč vodík?

Základním předpokladem pro uplatnění vodíku ve všech dotčených sektorech je přechod na nízkoemisní, případně bezemisní ekonomiku. Vzhledem k soustavným snahám států napříč všemi světadíly se hledají nové alternativy rozvoje klimaticky neutrálních technologií. Evropská unie samotná si vytyčila pro rok 2050 cíl dosáhnout kompletní klimatické neutrality, tedy zachytávat a ukládat stejné množství emisí skleníkových plynů, jaké bude do atmosféry vypouštěno. Samotný fakt rozvoje obnovitelných zdrojů energie napříč členskými státy pak vytváří prostor pro stabilizaci jejich nepředvídatelné produkce elektřiny. Vodík v tomto případě sehraje roli energetického nosiče, který je vhodný zejména pro sezónní akumulaci a některé aplikace mobility.